Aanbestedingstrajecten

Aanbestedings- en contractvormen zijn voor ons gesneden koek. D&C-contract, raamovereenkomst, UAV-GC, Bouwteam, EMVI en onderhandse aanbestedingen, zijn termen waar wij dagelijks mee te maken hebben.

Elk project vraagt om een unieke aanpak die garant staat voor flexibiliteit en zo laag mogelijke kosten. Omdat wij naast engineering ook vakinhoudelijke kennis ten aanzien van de uitvoering hebben, kunnen wij onze opdrachtgevers optimaal begeleiden bij een aanbestedingstraject en adviseren over de diverse contractvormen.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies