Duurzame ontwikkeling

Inrichting van de openbare ruimte vraagt om een andere aanpak als gevolg van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij meer aandacht voor een gezond woon- en leefklimaat, schoonheid en beleving. Een integrale aanpak van de openbare ruimte alleen is niet meer voldoende. Maatwerkoplossingen worden verwacht, waarbij er rekening gehouden wordt met de identiteit van het gebied.

Vanuit onze ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen wij u adviseren en begeleiden bij complexe en minder complexe gebiedsopgaven. Dit houdt onder andere in:

  • Advies inrichting openbare ruimte op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en inpassing van (lokale) energieoplossingen;
  • Begeleiden participatieprocessen;
  • Projectmanagement en procesbegeleiding van gebiedsontwikkelingen met duurzaamheidsambities.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies